מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול - הסבר על קביעת מסקנות בדוחות כיול
כיול טמפרטורה ולחות  כיול אלקטרוניקה  כיול מסה  כיול-לחץ  כיול-אורך-וזוית  כיול כח   כיול מומנט   כיול קשיות   כיול מיקרו נפח   כיול סלד וזמן  כיול PH ומוליכות   כיול מדי ומתמרי וואקום   כיול מדי ספיקה  כיול רדיומטרי

מאמרים

-

הסבר על קביעת מסכנות בדוחות כיול

לכבוד לקוחות מבא הזורע טכנולוגיות כיול.

מבא הזורע טכנולוגיות כיול – מעבדה מוסמכת לתקן 17025 ISO על ידי הרשות להסמכת מעבדות .

בעקבות דרישה של הרשות להסמכת מעבדות אנו מחויבים לשנות התייחסות לקביעת מסקנות בדוחות הכיול .

ככלל, מעבדת הכיול חייבת לספק ללקוח תוצאות כיול אמינות הכוללות את אי וודאות המדידה .
לפי דרישת ISO17025 המעבדה רשאית לקבוע מסקנות בדוח הכיול בנוסח "עומד במפרט הכיול" "או לא עומד במפרט הכיול"
כאשר היא לוקחת בחשבון את ערכי אי וודאות המדידה .
מפרט הכיול - מגדיר את ערכי הסטייה המותרת של המכשיר הנבדק .

מכיוון שרוב תקני הכיול והיצרנים של מכשירי המדידה אינם לוקחים בחשבון את ערכי אי וודאות המדידה בקביעת סטיות
מותרות למכשור, הדרישה לקביעת עמידה או אי עמידה במפרט הכיול, תוך התייחסות לגודל אי הודאות, יוצרת בעיה .

בעבר, בדוחות של מבא, קביעת מסקנות הכיול נעשתה לאחר הרחבת הסטיות המותרות בערכי אי וודאות המדידה .

בעקבות הוראה מהרשות להפסיק עם ההרחבה, וליישם את דרישות התקן ללא הרחבת סטיות מותרות בערכי אי וודאות
המדידה, בוצע שינוי במערכת הפקת הדוחות של מבא .

קביעת מסקנות בדוחות הכיול תבוצע לפי השיטה הבא :

עומד במפרט הכיול – כל תוצאות המדידה המורחבות באי הוודאות המוצהרת נמצאות בגבולות הסטייה המותרת .
ראה 6 case בציור מטה .

לא עומד במפרט הכיול – חלק מתוצאות המדידה המורחבות באי הוודאות המוצהרת נמצאות מחוץ לגבולו ת
הסטייה המותרת. ראה 10 case בציור מטה .

לא ניתן לקבוע עמידה או אי עמידה במפרט – חלק מתוצאות המדידה עוברות את גבולות הסטיה המותרת לאחר
הרחבתם באי הוודאות המוצהרת. ראה 9,8,7 case בציור מטה .

ניתן לראות הסבר מפורט על שיטת קביעת המסקנות במסמך 2009/03:G8-ILAC הניתן לצפייה באינטרנט באופן חופשי .
ההסבר על צורת קביעת מסקנות והפנייה ל מסמך ILAC יופיע בדוחות הכיול של מבא .

בכל מקרה, הלקוח רשאי לבקש מהמעבדה המכיילת להפיק דוח כיול ללא קביעת מסקנות (הדבר מקובל מאוד בכל המעבדות
בעולם) ולקבוע מסקנות לגבי המכשיר המדידה בעצמו על סמך תוצאות הכיול .
בנוסף, הלקוח רשאי לקבוע סטיות מותרות שונות מהגדרות יצרנים או תקנים על סמך תהליכי יצור במפעל ולבקש מהמעבדה
לבצע כיול לפי הסטיות המותרות הנ .ל"


 בכבוד רב
 אלכס אהרונוב – מנהל טכני
 מבא הזורע טכנולוגיות כיול
 
sales@mba.co.il  |  QCC Hazorea Calibration Technologies  |  Kibbutz Hazorea 36581, Israel  |  Phone 972-4-9592464  |  Fax 972-4-9899222
 All rights reserved QCC Hazorea ©