מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול - כיול PH ומולכות - מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול
דף הבית >> כיולים >> כיול PH ומולכות - מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול
כיול טמפרטורה ולחות  כיול אלקטרוניקה  כיול מסה  כיול-לחץ  כיול-אורך-וזוית  כיול כח   כיול מומנט   כיול קשיות   כיול מיקרו נפח   כיול סלד וזמן  כיול PH ומוליכות   כיול מדי ומתמרי וואקום   כיול מדי ספיקה  כיול רדיומטרי

במבא מכיילים בין שאר את הכלים :
  • מדי PH 
  • מדי מוליכות 
  • הכיול מתבצע בשלוש צורות :
            o  סימולציה חשמלית
            o  כיול רגש הטמפרטורה במד ה-PH
            o   כיול בתמיסות סטנדרטיות
 
 
השירות ניתן לביצוע במבא או בבית הלקוח.
 
  

כיול PH ומוליכות

-
 
sales@mba.co.il  |  QCC Hazorea Calibration Technologies  |  Kibbutz Hazorea 36581, Israel  |  Phone 972-4-9592464  |  Fax 972-4-9899222
 All rights reserved QCC Hazorea ©