מרכז הדרכה - מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול
דף הבית >> מרכז הדרכה
כיול טמפרטורה ולחות  כיול אלקטרוניקה  כיול מסה  כיול-לחץ  כיול-אורך-וזוית  כיול כח   כיול מומנט   כיול קשיות   כיול מיקרו נפח   כיול סלד וזמן  כיול PH ומוליכות   כיול מדי ומתמרי וואקום   כיול מדי ספיקה  כיול רדיומטרי

מ.ב.א הזורע - מרכז הדרכה

  • הרצאות וקורסים בתחום מטרולוגיה ( מדע מדידות)  וכיול מכשירי מדידה
  • קורס ממוני בטיחות לייזר - בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה
  • קורס נאמני בטיחות לייזר - בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה
  • קורס נאמני בטיחות - בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה
  • השתלמויות וימי עיון לממוני בטיחות לייזר
  • קורסים והשתלמויות פנים מפעליים בהתאם לצרכי הלקוח
  • השכרת אולם הדרכה וכנסים 
מרכז הדרכה - מ.ב.א הזורע

קורס ממוני בטיחות לייזר- 
בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה

 
ממונה על בטיחות לייזר מייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים ולתקנות בעניני בטיחות, ומסייע לו בקידום התודעה בנושאי בטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים העלולים להיחשף לקרינת לייזר.
 
על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), תשס"ה-2005, לא יאושר אדם כממונה על בטיחות לייזר מבלי שסיים בהצלחה קורס המבוצע על ידי מכון להדרכה, ועמד בכל הדרישות בתקנות ובנוהל.

דרישות לקבלת ההסמכה:

השכלה
בעל תואר מוכר  בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה, או הנדסאי או טכנאי במגמות חשמל, אלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה וגרעין.
 
הכשרה
השתתף בקורס ממונים על בטיחות לייזר בהדרכת מכון להדרכה לפי תכנית לימודים שאישר מפקח עבודה ראשי והכוללת בין השאר, נושאים אלה: פיזיקה, מתמטיקה, עקרונות של הקרינה האלקטרומגנטית, אמצעי מיגון, אמצעי מדידה, מגוון השימוש בלייזרים וגורמי הסיכון שלהם, ועמד בהצלחה בכל מטלות הקורס.
 
ניסיון
בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם מערכות לייזר מדרגה 3b או 4 .​

סילבוס

טופס הרשמה 
 

קורס כיול  
 
כיול מכשירי מדידה בתחומים: מסה, אורך, לחץ, מומנט, טמפרטורה ולחות.

משך הקורס: 46 שעות לימוד (תיאורטי) ובנוסף לבחירה: יום התנסות מעשי בתנאי מעבדה.

ההתנסות המעשית תיערך בליווי מקצועי צמוד של אנשי המעבדה.

המפגשים  יתקיימו בתדירות אחת לשבוע לכל תחום, עפ"י תכנית הקורס והמועדים.
 
סילבוס

טופס הרשמה


 

קורס נאמני בטיחות לייזר 

ממונה בטיחות בלייזר הוא האחראי הישיר על מערך הבטיחות של מערכות לייזר מסוכנות.
היות וממונה בטיחות מפעלי/ארגוני לא יכול להימצא בכל מקום כל הזמן, יש צורך בנאמני בטיחות לייזר אשר נמצאים באופן רציף בסביבת כל מערכת לייזר מסוכנת.
הכשרתו של נאמן בטיחות הלייזר מסייעת להבין את הסיכונים הכרוכים בעבודה עם לייזרים מסוכנים, לוודא שכללי הבטיחות נשמרים במהלך העבודה ולמנוע תאונות בזמן אמת.
 
במ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול מתקיימים קורסים לממוני בטיחות לייזר ולנאמני בטיחות לייזר בתעשייה, במערכת הביטחון, ברפואה, במכוני מחקר ובאוניברסיטאות.
המשתתפים בקורס ילמדו על עקרונות הפעולה של הלייזר, הסיכונים הישירים והנלווים,זיהוי סיכונים, שיטות מדידה, אמצעי ההגנה השונים והתקנות הרלוונטיות.
בסיום הקורס יקבל כל משתתף תעודה המאשרת את הכשרתו כנאמן בטיחות בלייזר.
 
הקורס מוכר ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת ומזכה ממוני בטיחות בשני ימי כשירות תקופתיים. 

קורס נאמני בטיחות -
בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה

 
נאמני בטיחות הינם הזרוע הביצועית של וועדת הבטיחות והממונה על הבטיחות ועל כן קיימת חשיבות עליונה בהכשרתם ומינויים כנדרש בחוק.

הקורס מיועד לעובדים, מנהלים וחברי וועדת בטיחות והוא נועד להקנות ידע בסיסי בנושאי בטיחות וגהות תעסוקתית ולהכשיר את המשתתפים למלא תפקיד של "נאמן בטיחות" במפעל. 

הקורס מותאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט-1999.

משך הקורס: 3 מפגשים אחת לשבוע  ( 24 שעות אקדמאיות)
בסיום הקורס תוענק תעודת נאמן בטיחות בהתאם לתקנות מפקח עבודה ראשי. 

סילבוס

טופס הרשמה 
 
-

צור קשר

 
sales@mba.co.il  |  QCC Hazorea Calibration Technologies  |  Kibbutz Hazorea 36581, Israel  |  Phone 972-4-9592464  |  Fax 972-4-9899222
 All rights reserved QCC Hazorea ©