מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול - תקן ישראלי 1291 "רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת".
כיול טמפרטורה ולחות  כיול אלקטרוניקה  כיול מסה  כיול-לחץ  כיול-אורך-וזוית  כיול כח   כיול מומנט   כיול קשיות   כיול מיקרו נפח   כיול סלד וזמן  כיול PH ומוליכות   כיול מדי ומתמרי וואקום   כיול מדי ספיקה  כיול רדיומטרי

מאמרים

-

תקן ישראלי 1291 "רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת".

המעבר ממדידת טמפרטורה מכנית למכשור ספרתי לצורך בקרה, מדידה ושליטה

רשתות שליטה אלחוטיות על ציי רכב להובלת מוצרים בקירור.

מאת דורון פלד
מנהל תחום כיול טמפרטורה ולחות במבא טכנולוגיות כיול

מאמר זה בא לסקור את התפתחות מכשור המדידה בכלי רכב המשמשים להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת לפי דרישת התקן הישראלי ת"י 1291 "רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת".

רקע: יצור החסנה והובלה של מוצרי מזון קפוא, מקורר ומצונן מהיצרן לצרכן נעשית ב"שרשרת טמפרטורה מבוקרת". שלב ההובלה הוא אחד השלבים הקריטיים והרגישים ביותר בשמירת השרשרת.

דרישת התקן להמצאות ציוד בקרה/מדידה ורישום טמפרטורה ברכב היא חד ערכית ומפרטת את דיוקו של הציוד (1ºC ,(±דרך התקנתו, מספר מכשירי המדידה הנדרשים וכיולם הסדיר אחת לשנה על ידי מעבדת כיול שהוסמכה לכך.

לשון התקן "מד טמפרטורה" ו"רשם טמפרטורה" אינה מתייחסת במלואה למכשור המתקדם המיושם כיום בציי הרכב להובלה בקירור.

עד לשלהי המאה הקודמת היה מקובל להתקין בקר טמפרטורה אנלוגי או ספרתי ששלט על מערכת הקירור של הרכב שכלל בתוכו גם תצוגה. ובנוסף לכך גם מד חום קפילרי מיכני אחד או יותר. ורשם טמפרטורה מיכני הרושם על נייר. מכשור זה סבל קשות מטלטולי הדרך רטיבות וכו', הצורך בתחזוקה: ניירות, עטים, סוללות וכו הווה קושי גדול. גם כיול וכיוון המכשור במקרה של סטייה היה מסובך ודרש מיומנות רבה.

ב 10 השנים האחרונות רוב המכשור שבשימוש הינם בקרים ואוגרי נתונים עם תצוגה מקומית, המאפשרים בקרה מעקב וכיול משופרים בהרבה. ציוד זה מאפשר קבלת נתונים בזמן אמת ע"ג צג ספרתי בתא הנהג כמו גם אגירתם, תכנות גבולות בקרה, מעקב תקלות ושליפת נתונים בכל עת לצורכי מעקב ובקרה. חלק ניכר מהציוד מאפשר כיוון סטיות מדידה במידת הצורך וזאת ללא צורך בהתערבות מיכנית כל שהיא (יש לומר שיש עדיין בשימוש מכשור מהדור הישן).

היום חברות המנהלות ציי רכב גדולים החלו להשתמש במכשור אלחוטי אשר בנוסף לתצוגה מקומית גם משדר את הנתונים למרכז השליטה של החברה ומאפשר מעקב ושליטה בזמן אמת על כל משאית, ישנם גם מערכות המאפשרות לדעת בכול עת את מיקומה של המשאית (חריגה מהמסלול שנקבע) וזאת על ידי מערכת GPS מובנית במכשור.
ב 30 למאי 2006 מסר מר גרישה דייטש הממונה על התקינה במשרד התמ"ת: במבצע בדיקה משותף למשרד התמ"ת ולארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות עלה כי %25 מרכבי הקירור המובילים מזון מהחי אינם עומדים בתקן הרשמי ת"י 1291
- ניתן לומר בוודאות שמאז ועד היום יש עליה מתמדת באחוז כלי הרכב העומדים בדרישות התקן, אך עדיין לא כולם עומדים בכך. דבר המהווה סכנה לציבור הצרכנים. רק הקפדה יתרה על קיום הוראת התקן על ידי כל הרשויות הרגולטוריות, המובילים, היצרנים והצרכנים תבטיח את תקינות המוצר ושלומו של הצרכן.
 
sales@mba.co.il  |  QCC Hazorea Calibration Technologies  |  Kibbutz Hazorea 36581, Israel  |  Phone 972-4-9592464  |  Fax 972-4-9899222
 All rights reserved QCC Hazorea ©